sustainability campaign illustration pl
Zrównoważony surowiec
0

Co roku na Ziemi powstaje 38 000 razy więcej bazaltu niż ROCKWOOL wykorzystuje do swojej produkcji.

Surowiec nadający się do recyklingu
0

Nasze produkty w włókien skalnych zawierają do 50% materiałów z recyklingu.