Aby umożliwić poprawny i trwały montaż na podkonstrukcji drewnianej, powinna ona spełniać następujące wymagania:

  • Drewnianelistwy i łaty mocowane do ściany ceglanej lub betonowej winny zostać wykonane wg normy PN-EN 1995-1-1 i zakonserwowane wg norm PN-EN 335.
  • Konstrukcja drewniana winna być odpowiednio wzmocniona, aby zapobiec deformacji.
  • Jeżeli listwy lub łaty drewniane są zaimpregnowane środkami do konserwacji drewna, należy zagwarantować, że elementy te zostały odpowiednio przygotowane przed montażem okładzin zewnętrznych.
  • Łaty drewniane winny mieć wymiary co najmniej 28 x 70 mm na połączeniach płyt i 28 x 45 mm dla podpór pośrednich.
Ventilated sub-frame constructions with Rockpanel exterior cladding boards

Aby umożliwić poprawny i trwały montaż na podkonstrukcji aluminiowej, powinna ona spełniać następujące wymagania:

  • Kątowniki aluminiowe powinny mieć grubość min. 1,5 mm.
  • Konstrukcja winna być wykonana ze stopu aluminium AW-6060 wg normy PN-EN 755-2:
    - wartość Rm/Rp0.2 dla kątownika T6 wynosi 170/140
    - wartość Rm/Rp0.2 dla kątownika T66 wynosi 195/150
Ventilated sub-frame constructions with Rockpanel exterior cladding boards

Konstrukcja otwarta

Dla fasady o konstrukcji otwartej spoiny poziome mają szerokość co najmniej 5 mm. Spoiny pionowe są automatycznie zamykane przez elementy podkonstrucji. Dla zapewnienia trwałości drewna, łaty pionowe muszą zostać dobrze zabezpieczone przed wodą deszczową. Można w tym celu posłużyć się taśmą piankową EPDM odporną na promieniowanie UV i czynniki pogodowe o szerokości większej o 15 mm z każdej strony listwy drewnianej. Istnieje też możliwość wykorzystania paska Rockpanel, który zadziała jak uszczelka chroniąca łaty.

Szczelina między płytami Rockpanel a izolacją winna mieć co najmniej 28 mm (standardowa grubość łat drewnianych). W przypadku mocowania za pomocą kleju Rockpanel Tack-S do paska Rockpanel, szczelina powinna mieć co najmniej 36 mm (grubość łaty 28 mm plus 8 mm paska Rockpanel, wg ETA). Przy konstrukcji ognioodpornej z wykorzystaniem płyt A2 szczelina powinna mieć co najmniej 40 mm.

Ventilated constructions with open & closed joints with Rockpanel exterior cladding boards

Konstrukcja zamknięta

W konstrukcjach zamkniętych spoiny poziome są zamknięte profilem, zazwyczaj o przekroju w kształcie litery „h” (profil A) lub z występem w kształcie litery „V” (profil B, półzamknięty). Oznacza to, że większość wody deszczowej jest odprowadzana z powierzchni okładziny zewnętrznej. Konstrukcja ta również wymaga szczeliny powietrznej o szerokości 28 mm oraz ciągłych szczelin o szerokości co najmniej 5 mm na górze i dole.

Spoiny pionowe są w naturalny sposób zamykane przez przez elementy podkonstrucji . Dla zapewnienia trwałości drewna, łaty pionowe muszą zostać dobrze zabezpieczone przed wodą deszczową. Można w tym celu posłużyć się taśmą piankową EPDM odporną na promieniowanie UV i czynniki pogodowe. W przypadku szczeliny zamkniętej, taśma nie musi wystawać na boki listwy drewnianej. Uszczelnienie można wykonać także za pomocą paska Rockpanel.

Ventilated constructions with open & closed joints with Rockpanel exterior cladding boards
Rustenhove VZW with Rockpanel Colours in Ledegem, Belgium