Mocowanie płyt Rockpanel jest proste, ale trzeba przestrzegać kilku zasad

Mocowanie płyt Rockpanel za pomocą wkrętów do podkonstrukcji drewnianej

2-przęsłowe & 3 elementy mocujące - 8 mm Durable

Odległości montażowe

    Strefa 1 wys
n.p.m. ≤ 600 m
Strefa 1+3 wys
n.p.m. ≤ 300 m
Strefa 2
KT b am (ar) am (ar) am (ar)
0 600 n/d - -
500 n/d 345 (520) 240 (375)
400 n/d 430 (570) 310 (465)
I 600 - - -
500 - 370 (560) 265 (400)
400 225 (360) 465 (585) 330 (500)
II 600 - 360 (545) -
500 - 430 (600) 310 (465)
400 280 (420) 540 (600) 385 (550)
III 600 - 485 (600) 350 (525)
500 300 (455) 585 (600) 420 (600)
400 375 (535) 600 (600) 525 (600)
IV 600 355 (535) 600 (600) 495 (600)
500 425 (600) 600 (600) 590 (600)
400 535 (600) 600 (600) 600 (600)

ar1 ≥ 15 mm / ar2 ≥ 50 mm

Nie dotyczy płyt Rockpanel Natural i Rockpanel Ply.

2-przęsłowe & 2 elementy mocujące - 8 mm Durable

Odległości montażowe

    Strefa 1 wys
n.p.m. ≤ 600 m
Strefa 1+3 wys
n.p.m. ≤ 300 m
Strefa 2
KT b a a a
0 600 n/d - -
500 n/d 290 180
400 n/d 390 250
I 600 - - -
500 - 390 200
400 170 425 275
II 600 - 305 -
500 - 390 250
400 215 450 340
III 600  - 450

295

500 240 500 375
400 325 500 450
IV 600 300 560 455
500 380 560 505
400 450 560 505

ar1 ≥ 15 mm / ar2 ≥ 50 mm

Nie dotyczy płyt Rockpanel Natural i Rockpanel Ply.

1-przęsłowe & 3 elementy mocujące - 8 mm Durable

Odległości montażowe

    Strefa 1 wys
n.p.m. ≤ 600 m
Strefa 1+3 wys
n.p.m. ≤ 300 m
Strefa 2
KT b a a a
0 500 n/d - -
400 n/d 490 -
375 n/d 520 375
I 500 - - -
400 - 585 -
385 - 585 390
345 315 585 435
II 500 - - -
400 - 600 440
360 350 600 485
III 500 - 600 -
400 425 600 590
IV 500 - 600 600
400 600 600 600

ar1 ≥ 15 mm / ar2 ≥ 50 mm

Nie dotyczy płyt Rockpanel Natural i Rockpanel Ply.

1-przęsłowe & 2 elementy mocujące - 8 mm Durable

Odległości montażowe

    Strefa 1 wys
n.p.m. ≤ 600 m
Strefa 1+3 wys
n.p.m. ≤ 300 m
Strefa 2
KT b a a a
0 500 n/d - -
400 n/d 420 -
375 n/d 420 375
I 500 - - -
400 - 430 -
385 - 430 375
345 285 430 385
II 500 - - -
400 - 450 405
360 330 450 405
III 500 - 500 -
400 400 500 450
IV 500 - 560 505
400 450 500 505

ar1 ≥ 15 mm / ar2 ≥ 50 mm

Nie dotyczy płyt Rockpanel Natural i Rockpanel Ply.

2-przęsłowe & 3 elementy mocujące - 6 mm Durable

Odległości montażowe

    Strefa 1 wys
n.p.m. ≤ 600 m
Strefa 1+3 wys
n.p.m. ≤ 300 m
Strefa 2
KT b am (ar) am (ar) am (ar)
0 400 n/d 270 (300) -
300 n/d 300 (300) 260 (300)
I 400 - 290 (300) -
300 200 (300) 300 (300) 275 (300)
II 400 - 300 (300) 240 (300)
300 230 (300) 300 (300) 300 (300)
III 400 235 (300) 300 (300) 300 (300)
300 300 (300) 300 (300) 300 (300)
IV 400 300 (300) 300 (300) 300 (300)
300 300 (300) 300 (300) 300 (300)

ar1 ≥ 15 mm / ar2 ≥ 50 mm

Nie dotyczy płyt Rockpanel Natural i Rockpanel Ply.

2-przęsłowe & 2 elementy mocujące - 6 mm Durable

Odległości montażowe

    Strefa 1 wys
n.p.m. ≤ 600 m
Strefa 1+3 wys
n.p.m. ≤ 300 m
Strefa 2
KT b am (ar) am (ar) am (ar)
0 400 n/d 270 -
300 n/d 300 250
I 400 - 295 -
300 170 300 275
II 400 - 300 230
300 215 300 300
III 400 220 300 300
300 300 300 300
IV 400 300 300 300
300 300 300 300

ar1 ≥ 15 mm / ar2 ≥ 50 mm

Nie dotyczy płyt Rockpanel Natural i Rockpanel Ply.

1-przęsłowe & 3 elementy mocujące - 6 mm Durable

Odległości montażowe

    Strefa 1 wys
n.p.m. ≤ 600 m
Strefa 1+3 wys
n.p.m. ≤ 300 m
Strefa 2
KT b a a a
0 300 n/d - -
280 n/d 300 300
I 400 - - -
300 - 300 -
290 - 300 300
260 300 300 300
II 400 - - -
300 - 300 300
275 300 300 300
III 400 - - -
300 300 300 300
IV 400 - 300 -
300 300 300 300

ar1 ≥ 15 mm / ar2 ≥ 50 mm

Nie dotyczy płyt Rockpanel Natural i Rockpanel Ply.

1-przęsłowe & 2 elementy mocujące - 6 mm Durable

Odległości montażowe

    Strefa 1 wys
n.p.m. ≤ 600 m
Strefa 1+3 wys
n.p.m. ≤ 300 m
Strefa 2
KT b a a a
0 400 n/d - -
300 n/d 300 -
280 n/d 300 300
I 400 - - -
300 - 300 -
290 - 300 300
260 260 300 290
II 400 - - -
300 - 300 300
275 275 300 300
III 400 - - -
300 300 300 300
IV 400 - 300 -
300 300 300 300

ar1 ≥ 15 mm / ar2 ≥ 50 mm

Nie dotyczy płyt Rockpanel Natural i Rockpanel Ply.

Mocowanie płyt Rockpanel za pomocą nitów do podkonstrukcji aluminiowej

2-przęsłowe & 3 elementy mocujące - 8 mm Durable

Odległości montażowe

    Strefa 1 wys
n.p.m. ≤ 600 m
Strefa 1+3 wys
n.p.m. ≤ 300 m
Strefa 2
KT b am (ar) am (ar) am (ar)
0 600 n/d - -
500 n/d 425 (570) 305 (480)
400 n/d 530 (570) 310 (510)
I 600 - - -
500 - 455 (585) 325 (515)
400 295 (460) 570 (585) 405 (525)
II 600 - 440 (600) -
500 - 530 (600) 380 (550)
400 340 (495) 600 (600) 475 (550)
III 600 - 600 (600) 425 (600)
500 370 (545) 600 (600) 515 (600)
400 460 (545) 600 (600) 600 (600)
IV 600 435 (600) 600 (600) 600 (600)
500 525 (600) 600 (600) 600 (600)
400 600 (600) 600 (600) 600 (600)

ar1 ≥ 15 mm / ar2 ≥ 50 mm

Nie dotyczy płyt Rockpanel Natural i Rockpanel Ply.

2-przęsłowe & 2 elementy mocujące - 8 mm Durable

Odległości montażowe

    Strefa 1 wys
n.p.m. ≤ 600 m
Strefa 1+3 wys
n.p.m. ≤ 300 m
Strefa 2
KT b am (ar) am (ar) am (ar)
0 600 n/d - -
500 n/d 400 260
400 n/d 420 350
I 600 - - -
500 - 430 285
400 245 430 380
II 600 - 420 -
500 - 450 350
400 305 450 405
III 600  - 500 405
500 335 500 450
400 400 500 450
IV 600 415 560 505
500 450 560 505
400 450 560 505

ar1 ≥ 15 mm / ar2 ≥ 50 mm

Nie dotyczy płyt Rockpanel Natural i Rockpanel Ply.

1-przęsłowe & 3 elementy mocujące - 8 mm Durable

Odległości montażowe

    Strefa 1 wys
n.p.m. ≤ 600 m
Strefa 1+3 wys
n.p.m. ≤ 300 m
Strefa 2
KT b a a a
0 500 n/d - -
400 n/d 570 -
375 n/d 570 480
I 500 - - -
400 - 585 -
385 - 585 500
345 400 585 520
II 500 - - -
400 - 600 550
360 450 600 550
III 500 - 600 -
400 545 600 600
IV 500 - 600 600
400 600 600 600

ar1 ≥ 15 mm / ar2 ≥ 50 mm

Nie dotyczy płyt Rockpanel Natural i Rockpanel Ply.

1-przęsłowe & 2 elementy mocujące - 8 mm Durable

Odległości montażowe

    Strefa 1 wys
n.p.m. ≤ 600 m
Strefa 1+3 wys
n.p.m. ≤ 300 m
Strefa 2
KT b a a a
0 500 n/d - -
400 n/d 420 -
375 n/d 420 375
I 500 - - -
400 - 430 -
385 - 430 375
345 345 430 385
II 500 - - -
400 - 450 405
360 360 450 405
III 500 - 500 -
400 400 500 450
IV 500 - 560 505
400 450 560 505

ar1 ≥ 15 mm / ar2 ≥ 50 mm

Nie dotyczy płyt Rockpanel Natural i Rockpanel Ply.