A. Administrator danych
A. Administrator danych
B. Kontakt
C. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych
D. Przekazanie danych w ramach Grupy ROCKWOOL
E. Ujawnianie i przekazywanie danych stronom trzecim
F. Bezpieczeństwo
G. Prawa osoby, której dane dotyczą
H. Odnośniki do innych stron internetowych
I. Zmiany w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności

A. Administrator danych

Kontakt