ETA - E-EPD - ISO

Płyty Rockpanel posiadają Deklarację Środowiskową Produktu (EPD) zgodnie z normą EN15804 wydaną przez Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU).

Jest to szczególny dowód uznania dla wszystkich wysiłków, jakie ponieśliśmy dotychczas - i jakie nadal podejmujemy - w dziedzinie budownictwa zrównoważonego. Jest to także dowód uznania dający gwarancję, że wybór łatwych w utrzymaniu paneli do okładzin fasadowych Rockpanel dla zrównoważonych projektów budowlanych to wybór odpowiedzialny.

European Environmental Product Declaration

> Rockpanel Durable & A2

EPD logo