ETA - E-EPD - ISO

W oparciu o Ocenę Cyklu Życia (LCA), BRE Global przyznała produktom Rockpanel deklaracja środowiskowa produktu (EPD), co dowodzi, że produkty te zostały uznane za jedne z najlepszych w swojej kategorii i otrzymały ocenę A+ i A dla różnych struktur. Jest to szczególny dowód uznania dla wszystkich wysiłków, jakie ponieśliśmy dotychczas - i jakie nadal podejmujemy - w dziedzinie budownictwa zrównoważonego. Jest to także dowód uznania dający gwarancję, że wybór łatwych w utrzymaniu paneli do okładzin fasadowych Rockpanel dla zrównoważonych projektów budowlanych to wybór odpowiedzialny.

Certificate of Approval Environmental Profiles No: ENP 427

European Environmental Product Declaration

> Rockpanel Durable & A2

Rockpanel BRE Certified logo