Kodeks postępowania dla Grupy ROCKWOOL

Jako Grupa ROCKWOOL, jesteśmy zobowiązani postępować etycznie we wszystkim, co robimy. To zobowiązanie odnosi się do nas wszystkich, do naszych klientów i społeczności. Mając to na uwadze, zespół ds. uczciwego postępowania opracował kodeks postępowania, który służy jako kompas dla poszczególnych pracowników i całej organizacji, prowadzący nas do osiągania długoterminowych celów biznesowych.

Kodeks postępowania wyjaśnia znaczenie uczciwości i naszych wartości w Grupie ROCKWOOL. Dla nas oznacza to bycie uczciwym i kierowanie się silnymi zasadami moralnymi. Uczciwość jest głęboko wpisana w historię Grupy ROCKWOOL i jest podstawą w jej działaniach biznesowych. Ambitni i kompetentni pracownicy, którzy postępują uczciwie, są dla Grupy czynnikiem umożliwiającym osiągnięcie długotrwałego sukcesu biznesowego.

Polityka podatkowa Grupy ROCKWOOL

We wszystkich sprawach podatkowych stosujemy te same wartości i uczciwość, upewniając się, że naszym głównym celem jest zwykła działalność Grupy, a we wszystkich krajach, w których prowadzimy działalność, przestrzegamy wszystkich odpowiednich przepisów podatkowych, jak również międzynarodowych regulacji i praktyk, w tym wytycznych OECD.