Raport o zrównoważonym rozwoju 2019

W raporcie o zrównoważonym rozwoju 2019 opisaliśmy trzy główne aspekty, na które – według nas – nasze produkty mają największy pozytywny wpływ: przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym oraz dbanie o dobrostan społeczeństwa.

Preview of Group Sustainability Report 2018

Jak przyczyniamy się do rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym?

Technologie, na których opierają się nasze produkty, umożliwiają nam wykorzystywanie odpadów pochodzących z innych gałęzi przemysłu jako surowców. Poddajemy recyklingowi własne odpady produkcyjne, a ponadto dajemy nowe życie materiałom wtórnym z innych sektorów przemysłu.

Nasze produkty w pełni nadają się do recyklingu i są łatwe do demontażu i segregacji. Korzystamy z usług recyklingu, w ramach których zbiera się zużyte produkty w celu ponownego przetworzenia, co pozwala ograniczać ilość odpadów na składowiskach.

Rockworld imagery, circularity, recycling, reuse