Mocowanie płyt Rockpanel jest proste, ale trzeba przestrzegać kilku zasad

Mocowanie płyt Rockpanel za pomocą wkrętów do podkonstrukcji drewnianej

2-przęsłowe & 3 elementy mocujące - 8 mm Durable

Odległości montażowe

  Strefa 1 wys
n.p.m. ≤ 600 m
Strefa 1+3 wys
n.p.m. ≤ 300 m
Strefa 2
KTbam (ar)am (ar)am (ar)
0600n/d--
500n/d345 (520)240 (375)
400n/d430 (570)310 (465)
I600---
500-370 (560)265 (400)
400225 (360)465 (585)330 (500)
II600-360 (545)-
500-430 (600)310 (465)
400280 (420)540 (600)385 (550)
III600-485 (600)350 (525)
500300 (455)585 (600)420 (600)
400375 (535)600 (600)525 (600)
IV600355 (535)600 (600)495 (600)
500425 (600)600 (600)590 (600)
400535 (600)600 (600)600 (600)

ar1 ≥ 15 mm / ar2 ≥ 50 mm

Nie dotyczy płyt Rockpanel Natural i Rockpanel Ply.

2-przęsłowe & 2 elementy mocujące - 8 mm Durable

Odległości montażowe

  Strefa 1 wys
n.p.m. ≤ 600 m
Strefa 1+3 wys
n.p.m. ≤ 300 m
Strefa 2
KTbaaa
0600n/d--
500n/d290180
400n/d390250
I600---
500-390200
400170425275
II600-305-
500-390250
400215450340
III600 -450

295

500240500375
400325500450
IV600300560455
500380560505
400450560505

ar1 ≥ 15 mm / ar2 ≥ 50 mm

Nie dotyczy płyt Rockpanel Natural i Rockpanel Ply.

1-przęsłowe & 3 elementy mocujące - 8 mm Durable

Odległości montażowe

  Strefa 1 wys
n.p.m. ≤ 600 m
Strefa 1+3 wys
n.p.m. ≤ 300 m
Strefa 2
KTbaaa
0500n/d--
400n/d490-
375n/d520375
I500---
400-585-
385-585390
345315585435
II500---
400-600440
360350600485
III500-600-
400425600590
IV500-600600
400600600600

ar1 ≥ 15 mm / ar2 ≥ 50 mm

Nie dotyczy płyt Rockpanel Natural i Rockpanel Ply.

1-przęsłowe & 2 elementy mocujące - 8 mm Durable

Odległości montażowe

  Strefa 1 wys
n.p.m. ≤ 600 m
Strefa 1+3 wys
n.p.m. ≤ 300 m
Strefa 2
KTbaaa
0500n/d--
400n/d420-
375n/d420375
I500---
400-430-
385-430375
345285430385
II500---
400-450405
360330450405
III500-500-
400400500450
IV500-560505
400450500505

ar1 ≥ 15 mm / ar2 ≥ 50 mm

Nie dotyczy płyt Rockpanel Natural i Rockpanel Ply.

2-przęsłowe & 3 elementy mocujące - 6 mm Durable

Odległości montażowe

  Strefa 1 wys
n.p.m. ≤ 600 m
Strefa 1+3 wys
n.p.m. ≤ 300 m
Strefa 2
KTbam (ar)am (ar)am (ar)
0400n/d270 (300)-
300n/d300 (300)260 (300)
I400-290 (300)-
300200 (300)300 (300)275 (300)
II400-300 (300)240 (300)
300230 (300)300 (300)300 (300)
III400235 (300)300 (300)300 (300)
300300 (300)300 (300)300 (300)
IV400300 (300)300 (300)300 (300)
300300 (300)300 (300)300 (300)

ar1 ≥ 15 mm / ar2 ≥ 50 mm

Nie dotyczy płyt Rockpanel Natural i Rockpanel Ply.

2-przęsłowe & 2 elementy mocujące - 6 mm Durable

Odległości montażowe

  Strefa 1 wys
n.p.m. ≤ 600 m
Strefa 1+3 wys
n.p.m. ≤ 300 m
Strefa 2
KTbam (ar)am (ar)am (ar)
0400n/d270-
300n/d300250
I400-295-
300170300275
II400-300230
300215300300
III400220300300
300300300300
IV400300300300
300300300300

ar1 ≥ 15 mm / ar2 ≥ 50 mm

Nie dotyczy płyt Rockpanel Natural i Rockpanel Ply.

1-przęsłowe & 3 elementy mocujące - 6 mm Durable

Odległości montażowe

  Strefa 1 wys
n.p.m. ≤ 600 m
Strefa 1+3 wys
n.p.m. ≤ 300 m
Strefa 2
KTbaaa
0300n/d--
280n/d300300
I400---
300-300-
290-300300
260300300300
II400---
300-300300
275300300300
III400---
300300300300
IV400-300-
300300300300

ar1 ≥ 15 mm / ar2 ≥ 50 mm

Nie dotyczy płyt Rockpanel Natural i Rockpanel Ply.

1-przęsłowe & 2 elementy mocujące - 6 mm Durable

Odległości montażowe

  Strefa 1 wys
n.p.m. ≤ 600 m
Strefa 1+3 wys
n.p.m. ≤ 300 m
Strefa 2
KTbaaa
0400n/d--
300n/d300-
280n/d300300
I400---
300-300-
290-300300
260260300290
II400---
300-300300
275275300300
III400---
300300300300
IV400-300-
300300300300

ar1 ≥ 15 mm / ar2 ≥ 50 mm

Nie dotyczy płyt Rockpanel Natural i Rockpanel Ply.

Mocowanie płyt Rockpanel za pomocą nitów do podkonstrukcji aluminiowej

2-przęsłowe & 3 elementy mocujące - 8 mm Durable

Odległości montażowe

  Strefa 1 wys
n.p.m. ≤ 600 m
Strefa 1+3 wys
n.p.m. ≤ 300 m
Strefa 2
KTbam (ar)am (ar)am (ar)
0600n/d--
500n/d425 (570)305 (480)
400n/d530 (570)310 (510)
I600---
500-455 (585)325 (515)
400295 (460)570 (585)405 (525)
II600-440 (600)-
500-530 (600)380 (550)
400340 (495)600 (600)475 (550)
III600-600 (600)425 (600)
500370 (545)600 (600)515 (600)
400460 (545)600 (600)600 (600)
IV600435 (600)600 (600)600 (600)
500525 (600)600 (600)600 (600)
400600 (600)600 (600)600 (600)

ar1 ≥ 15 mm / ar2 ≥ 50 mm

Nie dotyczy płyt Rockpanel Natural i Rockpanel Ply.

2-przęsłowe & 2 elementy mocujące - 8 mm Durable

Odległości montażowe

  Strefa 1 wys
n.p.m. ≤ 600 m
Strefa 1+3 wys
n.p.m. ≤ 300 m
Strefa 2
KTbam (ar)am (ar)am (ar)
0600n/d--
500n/d400260
400n/d420350
I600---
500-430285
400245430380
II600-420-
500-450350
400305450405
III600 -500405
500335500450
400400500450
IV600415560505
500450560505
400450560505

ar1 ≥ 15 mm / ar2 ≥ 50 mm

Nie dotyczy płyt Rockpanel Natural i Rockpanel Ply.

1-przęsłowe & 3 elementy mocujące - 8 mm Durable

Odległości montażowe

  Strefa 1 wys
n.p.m. ≤ 600 m
Strefa 1+3 wys
n.p.m. ≤ 300 m
Strefa 2
KTbaaa
0500n/d--
400n/d570-
375n/d570480
I500---
400-585-
385-585500
345400585520
II500---
400-600550
360450600550
III500-600-
400545600600
IV500-600600
400600600600

ar1 ≥ 15 mm / ar2 ≥ 50 mm

Nie dotyczy płyt Rockpanel Natural i Rockpanel Ply.

1-przęsłowe & 2 elementy mocujące - 8 mm Durable

Odległości montażowe

  Strefa 1 wys
n.p.m. ≤ 600 m
Strefa 1+3 wys
n.p.m. ≤ 300 m
Strefa 2
KTbaaa
0500n/d--
400n/d420-
375n/d420375
I500---
400-430-
385-430375
345345430385
II500---
400-450405
360360450405
III500-500-
400400500450
IV500-560505
400450560505

ar1 ≥ 15 mm / ar2 ≥ 50 mm

Nie dotyczy płyt Rockpanel Natural i Rockpanel Ply.