Bezpieczeństwo pożarowe

Extra Care Elsdon in Elsdon (United Kingdom) with Rockpanel Colours and Rockpanel Woods FS-Xtra facade cladding

Pożar może mieć poważne skutki. Ma nie tylko bezpośredni wpływ na tych, którzy żyją lub pracują w budynku objętym pożarem, ale może mieć również duży wpływ na lokalną społeczność. Dlatego bezpieczeństwo jest naszym najważniejszym priorytetem.

Bądź ognioodporny. Tak na wszelki wypadek.

Niepalne z natury

Projektując chcesz, aby Twoimi budynkami cieszyły się także przyszłe pokolenia. Ponieważ będą ponadczasowe, a ich solidna i bez¬pieczna konstrukcja będzie chronić wszyst¬kich, którzy w nich mieszkają i pracują.

W tym kontekście decydującą kwestią jest przestrzeganie międzynarodowych norm bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W przy¬szłości standardy te będą coraz bardziej rygorystyczne – z ważnego powodu.

W Rockpanel opracowaliśmy rozwiązania elewacyjne o doskonałych właściwościach ogniowych, spełniające aktualnie obowiązu¬jące, rygorystyczne dyrektywy europejskie. Nasze płyty są dostępne w Euroklasie A2-s1, d0, niemal nie zawierają składników palnych i są wolne od dodatków uniepalniających (retardantów).

Extra Care Elsdon in Elsdon (United Kingdom) with Rockpanel Colours and Rockpanel Woods FS-Xtra facade cladding
ExtraCare Longbridge in Birmingham (United Kingdom) with Rockpanel Woods FS-Xtra facade cladding
Beaumont Court and Richmond House in Southend on Sea, Essex (United Kingdom) with Rockpanel Stones FS-Xtra facade cladding
Refurbishment three high-rise residential towers, The Crofts in Birmingham, United Kingdom with Rockpanel Colours in FS-Xtra grade. Renovation. A2 fire rated boards

Nie tworzą płonących kropli

Nasze płyty elewacyjne są wykonane z włókien skalnych i wytrzymują wyjątkowo wysokie temperatury. Zostały poddane kompleksowym testom reakcji na ogień i  zaklasyfikowane na podstawie obowiązu¬jących norm ochrony przeciwpożarowej jako niepalny lub niezapalny materiał budowlany. W przypadku pożaru płyty Rockpanel nie powodują rozprzestrzeniania ognia ponieważ nie zawierają elementów palnych, które mogą oderwać się lub tworzyć płonące krople.

rockpanel