Niepalne płyty elewacyjne Rockpanel zastosowano do całkowitej przebudowy trzech wieżowców z lat 60-tych, zapewniając współczesną, przyszłościową transformację 186 znajdujących się w nich mieszkań - efekt jest oszałamiający!

Rockpanel kontynuuje realizację wielu projektów na nowo wybudowanych i remontowanych budynkach w Wielkiej Brytanii, w tym wielu kluczowych projektów przebudowy, w ramach których usuwa się materiały niezgodne z przepisami i zastępuje je bezpiecznym rozwiązaniem pod kątem przeciwpożarowym Rockpanel A2, zgodnie z wytycznymi zawartymi w zatwierdzonym dokumencie B i przepisach budowlanych z 2010 r.

Okładziny elewacyjne to ekonomiczny i efektywny sposób na poprawę wyglądu zewnętrznego budynku, przy jednoczesnej poprawie jego parametrów termicznych i akustycznych oraz, co istotne, na stworzenie bezpiecznego, pod względem przeciwpożarowym, środowiska dla jego mieszkańców. Proces ten ma również minimalny wpływ na mieszkańców pod względem hałasu i niedogodności.

Produkty użyte w tym projekcie:

Rockpanel Woods, Custom

1/4
Rockpanel Case Study
Rockpanel Woods Custom
Trio towers manchester

Produkty użyte w tym projekcie: