Niepalne płyty elewacyjne Rockpanel zastosowano do całkowitej przebudowy trzech wieżowców z lat 60-tych, zapewniając współczesną, przyszłościową transformację 186 znajdujących się w nich mieszkań - efekt jest oszałamiający!

Rockpanel kontynuuje realizację wielu projektów na nowo wybudowanych i remontowanych budynkach w Wielkiej Brytanii, w tym wielu kluczowych projektów przebudowy, w ramach których usuwa się materiały niezgodne z przepisami i zastępuje je bezpiecznym rozwiązaniem pod kątem przeciwpożarowym Rockpanel A2, zgodnie z wytycznymi zawartymi w zatwierdzonym dokumencie B i przepisach budowlanych z 2010 r.

Okładziny elewacyjne to ekonomiczny i efektywny sposób na poprawę wyglądu zewnętrznego budynku, przy jednoczesnej poprawie jego parametrów termicznych i akustycznych oraz, co istotne, na stworzenie bezpiecznego, pod względem przeciwpożarowym, środowiska dla jego mieszkańców. Proces ten ma również minimalny wpływ na mieszkańców pod względem hałasu i niedogodności.

Produkty użyte w tym projekcie:

Rockpanel Woods, Custom

Rockpanel Case Study
Rockpanel Woods Custom
Trio towers manchester
Rockpanel Case Study
Rockpanel Woods Custom
Trio towers manchester
Rockpanel Case Study
Rockpanel Woods Custom
Trio towers manchester
Rockpanel Case Study
Rockpanel Woods Custom
Trio towers manchester
Rockpanel Case Study
Rockpanel Woods Custom
Trio towers manchester

Produkty użyte w tym projekcie: