Rockpanel komponuje się z Centralnym Planem Mobilności miasta Antwerpii

W ramach Centralnego Planu Mobilności miasta Antwerpii 2020, na zlecenie przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej “De Lijn” powstał nowy kompleks zajezdni, stanowiący węzeł nowych połączeń tramwajowych między centrum miasta a jego wschodnimi przedmieściami. Projekt architektoniczny jest dziełem pracowni ARCHILES z Geel (architekt projektu Steven Donne), która szukała inspiracji i materiałów m.in. w płytach Rockpanel, by zrealizować pomysł w sposób wydajny, trwały i estetyczny.

"Nowa zajezdnia jest obiektem przede wszystkim funkcjonalnym ", twierdzi architekt Donne. "Zaprojektowano ją w oparciu o konkretny plan torów. Trzeba było znaleźć przestrzeń dla 50 składów tramwajowych oraz stacji trakcyjnej. Tramwaje muszą swobodnie wjeżdżać i wyjeżdżać. Należało również uwzględnić przyszłą rozbudowę zarówno sieci torów, jak i samego budynku. W skład obiektu wchodzi duża zajezdnia, warsztat oraz biura. Naszą intencją było zaprojektowanie takiego rozwiazania, które pozwoli na efektywne wykorzystanie przestrzeni oraz będzie łatwe i oszczędne kosztowo w utrzymaniu. Zaplanowany cel udało nam się osiągnąć."

Rockpanel i dynamika mobilności

Płyty Rockpanel od samego początku stanowiły część planu architektonicznego. "Rockpanel tworzy swego rodzaju zasłonę wokół budynku. Wyjątkowa giętkość płyty fasadowej umożliwiła wprowadzenie zgodnie z założeniem falującego ruchu w strukturze. Budynek wydaje się współuczestniczyć w otaczającym go ruchu pojazdów. Punktem wyjściowym projektu była dynamika tramwaju. Został on stworzony z myślą o dynamice tramwaju."

Płyty Rockpanel są zamontowane na sobie. Dzięki temu powstają eleganckie, ale swobodne linie, które dosłownie „podkreślają” przeznaczenie budynku. Na zewnętrznej części budynku stworzono specjalny element odnoszący się do logo “De Lijn”.

Architekt Steven Donne: "W logo znajduje się ciemny punkt. Chcieliśmy go w sposób organiczny wkomponować w fasadę stosując perforacje i rozmieszczenie „łączników paneli ". W ciągu dnia różnicę w kolorach widać natychmiast. Wieczorami i nocą światło przepływa ze środka na zewnątrz, dzięki czemu widoczna jest dokładnie ta specyficzna część logo."

 

Rezultat stałej współpracy

Możliwość wykonania dowolnej perforacji, wraz z łatwością łączenia oraz łatwość konserwacji płyt były dodatkowymi powodami, dla których wybór padł na Rockpanel. Architekt Donne zapamięta jednak przede wszystkim dobrą współpracę z Rockpanel’em.

"Eksperci z Rockpanel sprawili, że niemożliwe stało się możliwe. Regularnie spotykaliśmy się ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, aby razem szukać najlepszych możliwych rozwiązań. Wspólnie wypracowaliśmy odpowiedni stopień perforacji paneli, aby otrzymać oczekiwany efekt. Rockpanel przygotował także testowy montaż, aby sprawdzić i ocenić wybrane rozwiązanie.

Rockpanel Metallics jako metafora “De Lijn”

Okazało się, że Rockpanel Metallics najlepiej spełnia dekoracyjne zamysły i życzenia architekta. "Rockpanel Metallics nadaje piękną grę świateł. Dzięki zastosowaniu Rockpanel Mettallics możliwe jest uzyskanie atrakcyjnej gry świateł. To jest dokładnie to, czego poszukiwaliśmy. Płyta posiada wszelkie zalety i cechy produktu podstawowego, a jego wierzchnia warstwa jest zmywalna – co umożliwia łatwe usuwanie rysunków ściennych (grafiti). To bardzo istotne w przypadku budynku użyteczności publicznej ... "

Wynikiem jest obiekt, w którym to wprawdzie tramwaj jest bohaterem, ale jego widok urzeka także pracowników “De Lijn”, pasażerów i przechodniów. Stanowi on wyjątkowy przykład kreatywności, wydajności i trwałości, pod którym podpisują się “De Lijn”, pracownia architektoniczna ARCHILES i Rockpanel.

rockpanel