Fenomen występowania skalnych sznurków wzbudził zainteresowanie grupy naukowców.