Deklaracje właściwości użytkowych (DoP)

W tym miejscu znajdziesz deklaracje właściwości użytkowych (DoP) dotyczące zasadniczych charakterystyk dla produktów ROCKPANEL, zgodnie ze odpowiednią europejską oceną techniczną na podstawie odpowiedniej zharmonizowanej specyfikacji technicznej.
W tym miejscu znajdziesz deklaracje właściwości użytkowych (DoP) dotyczące zasadniczych charakterystyk dla produktów Rockpanel, zgodnie ze odpowiednią europejską oceną techniczną na podstawie odpowiedniej zharmonizowanej specyfikacji technicznej.
Back